Eisteddfod Rithiol Powys 2021

Hiraethu am ‘Steddfod mewn neuadd bentre’?

Gweld isho’r wefr o berfformio a chystadlu? Awchu am gael trafod pwy gafodd cam gan y beirniad? Brysiwch i gefn y cwpwrdd i nol eich dillad gore – mae ‘Steddfod Powys Rithiol ar y ffordd! Pwy feddylie y byddai ‘Steddfod hynaf Cymru’n troi’n ddigidol? Darlledir yr Eisteddfod Powys Rithiol gyntaf erioed ar Ddydd Sadwrn, Gorffennaf 10fed 2021 ar YouTube.

 

Bydd y Rhestr Testunau a manylion cystadluar gael o Ebrill 26ain ar wefan Eisteddfod Powys: www.eisteddfodpowys.com ac ar wefan Cymdeithas Eisteddfodau Cymru. Mae bob math o gystadlaethau- rhywbeth at ddant pawb, i blant, teuluoedd, oedolion, dysgwyr a busnesau- rhai traddodiadol a rhai dipyn mwy gwirion!Am gyfle i ennill gwobrau ariannol a’r clod o fod yn rhan o’r ‘Steddfod Taleithiol Rithiol gyntaf yng Nghymru – ewch ati i gystadlu.Dyddiad cau ar gyfer anfon eich gwaith cartref neu fideo o’ch perfformiad llwyfan yw Dydd Gwener yr 11eg o Fehefin. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Rhestr Testunau

Rhestr Testunau Eisteddfod Powys Rithiol 2021 ar gael yma

 

Rheolau Cystadlu

Rheolau Cystadlu Eisteddfod Powys Rithiol 2021

 

Ffurflen Gofrestru

Cliciwch yma, neu cwbwlhewch y ffurflen isod.